$46.55

Adet Döngüsü için Yoga

Mensturasyon son zamanlarda, her erkekler hem de kadınlar ve çevresindeki tüm kültürler tarafından gözardı edilir hale geldi. Oysa ki tarih boyunca kadının bu süreci birçok kültürde hem kutsal hem de saf olmayan olarak değerlendirilmiştir. Modern yaşamlarımızda ise adet görmek, günlük akışı bozan, rahatsızlık, aksaklık veya utanılacak bir durum haline gelmiştir. Bu sebeple kadın, gereken ihtimamı göstermeyerek süreci görmezden gelme eylemine yönelmiştir. Bu ihmalkarlık adet görme sürecini sekteye uğratmış ve bugün hormonal olarak birçok sağlık sorununu ortaya çıkartmıştır. Menstruel kramplar, PMS, endometriozis, PKOS ve daha derin problemler ile kısırlık gibi menopoz semptomlarını giderek arttırmaktadır.

Bu paket; hormonların dengelenmesinde yoga ve ayurveda biliminin eşsiz desteğini bir araya getirerek, her asananın vücut ve hormonlar üzerindeki farklı etkisini kullanarak, stres ve seks hormonlarını dengeye getirerek sağlıklı bir adet döngüsü için sizi hazırlamaktadır. Program sonunda inziva opsiyonu sunulmaktadır.